Tevrat Kronolojisi’nin İkonografik Anlatımı

Genel, Sanat Tarihi Yorum yok »

Hayvanların Yaratılışı – Tintoretto 16.yy

Hayvanların Yaratılışı Tintoretto 16.yy

İnsanın Yaratılışı – Michelangelo 16.yy

İnsanın Yaratılışı Michelangelo 16.yy

Havva’nın Yaratılışı – Carlo Francesco Nuvolone 17.yy

Havva'nın Yaratılışı Carlo Francesco Nuvolone 17.yy

İlk Günah ve Cennetten Kovuluş – Michelangelo 16.yy

İlk Günah ve Cennetten Kovuluş Michelangelo 16.yy

Habil’in Kabil’i Öldürmesi – Peter Paul Rubens 17.yy

Habil'in Kabil'i Öldürmesi Peter Paul Rubens 17.yy

Nuh Tufanı – Michelangelo 16.yy


Nuh Tufanı Michelangelo 16.yy

Nuh’un Kurbanı – Michelangelo 16.yy


Nuh'un Kurbanı Michelangelo 16.yy

Nuh’un Sarhoşluğu – Michelangelo 16.yy


Nuh'un Sarhoşluğu Michelangelo 16.yy

İbrahim’in Konukseverliği ve İshak’ın Kurban Edilişi – 6.yy


İbrahim'in Konukseverliği ve İshak'ın Kurban Edilişi

Sodom ve Gomora – John Martin 19.yy


Sodom ve Gomora John Martin 19.yy

Lut ve Kızları – Gregorio de Ferrari 17.yy


Lut ve Kızları Gregorio de Ferrari 17.yy

Rebeka Su Kuyusunda – Vienna Genesis 6.yy


Rebeka Su Kuyusunda Vienna Genesis 6.yy

Rebeka ve İshak – Raphael 16.yy


Rebeka ve İshak Raphael 16.yy

Yakup ve İshak – Giotto 13.yy


Yakup ve İshak - Giotto 13.yy

Yakup ve Rachel – Joseph von Führich 19.yy


Yakup ve Rachel - Joseph von Führich 19.yy

Yusuf’un Satılması – Bartholomeus Breenbergh 17.yy


Yusuf'un Satılması - Bartholomeus Breenbergh 17.yy

Yusuf ve Potifar’ın Karısı – Bartolomé Esteban Perez Murillo 17.yy


Yusuf ve Potifar'ın Karısı - Bartolomé Esteban Perez Murillo 17.yy

Firavun’un Düşü ve Yusuf – Peter Cornelius 19.yy


Firavun'un Düşü ve Yusuf - Peter Cornelius 19.yy

Yusuf ve Kardeşleri – Franz Anton Maulbertsch 18.yy


Yusuf ve Kardeşleri - Franz Anton Maulbertsch 18.yy

Musa Heykeli – Michelangelo 16.yy


Musa Heykeli - Michelangelo 16.yy

Musa’nın Bulunması – Stefano Cernotto 16.yy


Musa'nın Bulunması - Stefano Cernotto 16.yy

Musa ve Yanan Çalı – Dieric Bouts 15.yy


Musa ve Yanan Çalı - Dieric Bouts 15.yy

Musa’nın On Emri – Rembrandt 17.yy


Musa'nın On Emri - Rembrandt 17.yy

Samson ve Delilah – Andrea Mantegna 15.yy


Samson ve Delilah - Andrea Mantegna 15.yy

Davud Heykeli – Michelangelo 16.yy


Davud Heykeli - Michelangelo 16.yy

Samuel Davud’u Tastik Ediyor – Fresk 6.yy

Samuel Davud’u Tastik Ediyor – Fresk 6.yy

Davut ile Golyat – Caravaggio 16.yy

Davut ile Golyat - Caravaggio 16.yy

Davut Heykeli – Bernini 17.yy

Davut Heykeli - Bernini 17.yy

Judith’in Betülya’ya Dönüşü – Sandro Botticelli 15.yy

Judith’in Betülya’ya Dönüşü - Sandro Botticelli 15.yy

Susanna ve İki İhtiyar – Tintoretto 16.yy

Susanna ve İki İhtiyar - Tintoretto 16.yy

Vaftizci Yahya’nın Doğumu – Juan de Flandes 15.yy

Vaftizci Yahya'nın Doğumu - Juan de Flandes 15.yy

İsa’nın Vaftizi – Piero della Francesca 15.yy

İsa’nın Vaftizi - Piero della Francesca 15.yy

Solome’nin Dansı ve Vaftizci Yahya’nın Ölümü – Benozzo Gazzoli 15.yy

Solome'nin Dansı ve Vaftizci Yahya'nın Ölümü - Benozzo Gazzoli 15.yy

Joachim’in Tapınaktan Kovulması – Giotto 14.yy

Joachim’in Tapınaktan Kovulması - Giotto 14.yy

Anna’ya Müjde – Giotto 14.yy

Anna’ya Müjde - Giotto 14.yy

Altın Kapı’da ki Buluşma – Giotto 14.yy

Altın Kapı’da ki Buluşma - Giotto 14.yy

Meryem’in Doğumu – Giotto 14.yy

Meryem’in Doğumu - Giotto 14.yy

Meryem’in Tapınağa Takdimi – Giotto 14.yy

Meryem’in Tapınağa Takdimi - Giotto 14.yy

Adayların Duası – Giotto 14.yy

Adayların Duası - Giotto 14.yy

Meryem’in Evliliği – Giotto 14.yy

Meryem’in Evliliği - Giotto 14.yy

Meryem’e Müjde – Giotto 14.yy

Meryem’e Müjde - Giotto 14.yy

Meryem’in Elizabeth’i Ziyareti – Giotto 14.yy

Meryem’in Elizabeth’i Ziyareti - Giotto 14.yy

İsa’nın Doğumu – Giotto 14.yy

İsa’nın Doğumu - Giotto 14.yy - Giotto 14.yy

Çobanların Tapınması – Giorgione 16.yy

Çobanların Tapınması - Giorgione 16.yy

Kahin Kralların Tapınması – Anonim 6.yy

Kahin Kralların Tapınması - Anonim 6.yy

İsa’nın Tapınağa Takdim – Andrea Mantegna 15.yy

İsa'nın Tapınağa Takdim - Andrea Mantegna 15.yy

Pentikost – El Greco 16.yy

Pentikost - El Greco 16.yy

Meryem’in Ölümü – Anonim 14.yy

Meryem'in Ölümü - Anonim 14.yy

Meryem’in Taç Giymesi – Velazquez 17.yy

Meryem'in Taç Giymesi - Velazquez 17.yy

Meryem’in Göğe Yükselişi – Tiziano Vecellio 16.yy

Meryem’in Göğe Yükselişi - Tiziano Vecellio 16.yy

Masumların Katli – Giotto 14.yy

Masumların Katli - Giotto 14.yy

Mısıra Kaçış – Giotto 14.yy

Mısıra Kaçış - Giotto 14.yy

Mısırdan Dönüş – Jacob Jordaens 17.yy

Mısırdan Dönüş - Jacob Jordaens 17.yy

İsa Bilginler Arasında – Giotto 14.yy

İsa Bilginler Arasında - Giotto 14.yy

İsa’nın Sınanması – Anonim

İsa’nın Sınanması - Anonim

İlk İki Havari – Anonim 6.yy

İlk İki Havari - Anonim 6.yy

Vergi – Masaccio 15.yy

Vergi - Masaccio 15.yy

İsa ve Samaryalı Kadın – Vincenzo Catena 16.yy

İsa ve Samaryalı Kadın - Vincenzo Catena 16.yy

Günahkar Kadın ve İsa – Tintoretto 16.yy

Günahkar Kadın ve İsa - Tintoretto 16.yy

Kaybolan Oğul – Rembrandt 17.yy

Kaybolan Oğul - Rembrandt 17.yy

Kana Düğünü – Anonim 14.yy

Kana Düğünü - Anonim 14.yy

Ekmeklerin Çoğaltılması – Anonim 14.yy

Ekmeklerin Çoğaltılması - Anonim 14.yy

İsa’nın Suda Yürüyüşü – Tintoretto 16.yy

İsa’nın Suda Yürüyüşü - Tintoretto 16.yy

Lazarus’un Dirilişi – Anonim Orta Bizans Dönemi

Lazarus’un Dirilişi - Anonim Orta Bizans Dönemi

Metamorfoz – Anonim 13.yy

Metamorfoz - Anonim 13.yy

Son Akşam Yemeği – Leonardo Da Vinci 15.yy

Son Akşam Yemeği - Leonardo Da Vinci 15.yy

Yudas’ın İhaneti – Giotto 14.yy

Yudas’ın İhaneti - Giotto 14.yy

İsa Caiaphas Önünde – Giotto 14.yy

İsa Caiaphas Önünde - Giotto 14.yy

İsa Pilatus Önünde – Tintoretto 16.yy

İsa Pilatus Önünde - Tintoretto 16.yy

İsa’nın Çilesi – Giotto 14.yy

İsa’nın Çilesi - Giotto 14.yy

Çarmıh Sahnesi – Giotto 14.yy

Çarmıh Sahnesi - Giotto 14.yy

Çarmıhtan İndiriliş – Giotto 14.yy

Çarmıhtan İndiriliş - Giotto 14.yy

İsa’nın Dirilişi – Giotto 14.yy

İsa’nın Dirilişi - Giotto 14.yy

İsa’nın Göğe Yükselişi – Giotto 14.yy

İsa’nın Göğe Yükselişi - Giotto 14.yy

Cehenneme İniş – Anonim 14.yy

Cehenneme İniş - Anonim 14.yy

Yakarış – Anonim Ayasofya 13.yy

Yakarış - Anonim Ayasofya 13.yy

Mahşer – Giotto 14.yy

Mahşer - Giotto 14.yy

Sanat Tarihi

Sanat Tarihi Yorum yok »

Sanat Tarihi, en yalın haliyle görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bilim dalıdır. Bir başka tanım vermek gerekirse tarih koşullarından doğan maddi kültür eşyasını inceleyen bilimdir denebilir.

Konusu, çok çeşitli duygu birikimlerinin yaşandığı insan eserleri olan sanat tarihini açıklarken “sanatın tarihidir” gibi kestirme ve kapalı bir tanımlama ile yetinmek doğru olmaz. Bunun nedeni sanat tarihinin eseri tanımlamakla kalmayıp, eserin üretildiği çağ içindeki toplumsal, fiziki ve psikolojik koşulları da göz önünde bulundurarak bu etkenler ile birlikte anlamaya çalışmasıdır.Sanatın tanımına dair fikirler tarih boyunca sürekli değişmesine rağmen, sanat tarihi, sanattaki değişimlere bir sistem çerçevesinde bakarak bunları sınıflandırmayı, yaratıcılık yoluyla şekillen dirilmelerini anlamayı ve yorumlamayı amaç edinir.

Sanat tarihi sadece resimlerin ve tarihlerinin formel bir şekilde gösterilmesi ya da öğrenilmesiyle değil, analizlerinin yapılması, eser analizinin daha ön plana çıkmasıyla bugünkü çağdaş sanatlarla ilişkiye geçmektedir.

Mimari, resim, heykel ve süsleme sanatlarının doğuşundan günümüze değin, birçok farklı ülke ve toplumda ne şekilde, ne tür yapıtlar vererek oluştuğunu inceler. Aynı zamanda sanat yapıtlarının ve onları yapan sanatçıların tarzlarını, sanat anlayışlarını belirleyip değerlendirmeyi, bir yapıdan başka bir yapıya geçerken yitip gideni ve kazanılanı bütün özellikleriyle görüp anlamayı ve değerlendirmeyi amaçlar. Sanat tarihçisi belirli şartların getirdiği durumların madde üzerindeki etkisini anlamak ister.

Sanat tarihi, sosyal hatta daha da özele indirgemek gerekirse beşeri bir bilimdir. Bu nedenle diğer çoğu bilime nazaran test edilme, laboratuvar koşullarında incelenme olanağı –arkeolojik materyalleri tarihlendirme için kullanılan C14 metodu dışında- neredeyse yoktur. Bu ve buna benzer sebeplerden ötürü yakın tarih içerisinde sanat tarihinin bilim dalı sayılıp sayılmaması konusunda tartışmalar yaşanmıştır. Çünkü bu bilim dalı, doğada bulunan gerçekleri değil; insanın duygu ve düşüncesinden doğarak yaratılmış nesneleri incelediğinden, diğer bilim dallarından ayrılır.

Sanat tarihçisi sanatçıdan ziyade olarak sanatı yaratmakla değil, sanatı incelemekle mükelleftir. Sanatçı ve sanat tarihçisi aynı nesne üzerine farklı boyutlarda yaklaşan, anlayan ve okuyan insanlardır.

Bu bağlamda bakıldığında sanat tarihçisinin sanatçıyı da incelemek ve anlamak zorunda olduğu görülebilir. Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını, neden yaptığını ya da yaptırdığını, eserin o kültüre ait değerler arasındaki yerini belirler. Ayrıca sanatçının kendinden önceki sanatçılardan ne ölçüde etkilenip kendinden sonra gelen sanatçıları ne ölçüde etkilediği gibi noktalar üzerinde durulur.

Sanat tarihi araştırmalarının başlıca beş ilgi alanı vardır. Bunlardan birincisi şunları kapsar:

  1. Belli bir sanat yapıtını kimin yaptığını bulmak,
  2. Bir sanat yapıtının gerçekten, öteden beri yaptığına inanılan sanatçı tarafından yapılıp yapılmadığını belirleyerek özgünlüğünü saptamak,
  3. Söz konusu yapıtın belirli bir kültürün gelişim çizgisi ya da bir sanatçının meslek yaşamı içinde hangi aşamada gerçekleştirildiğini belirlemek,
  4. Geçmişte bir sanatçının kendisinden sonrakiler üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirmek ve sanatçıların yaşamlarına ilişkin bilgi toplamak,
  5. Belirli sanat yapıtlarının önceki sahip ve yerlerini (kökenini) belgelemek.

Sanat tarihi araştırmalarının ikinci önemli ilgi alanı, sanat geleneklerinin üslupsal ve biçimsel gelişimlerinin büyük ölçekte ve geniş bir tarihsel perspektif içinde kavranmasıdır. Bu da temelde çeşitli sanat üsluplarının, dönemlerin, akımların ve tarihsel okulların sayımı ve çözümlemesini içerir. Sanat tarihi ayrıca görsel sanatlarda dinsel simge, tema ve konuların çözümlenmesiyle uğraşan ikonografiyi kapsar.

Sanat tarihçiliği büyük ölçüde uzmanların geniş deneyimlerine, içgüdüsel yargılarına ve eleştirel duyarlılıklarına dayanır. Ayrıca sanatın içinde yaşadığı ve çalıştığı tarihsel ortamın ayrıntılarıyla bilinmesi ve sanatçının düşünce, yaşantı ve kavrayışlarının duygudaşlık temelinde anlaşılması gereklidir. Sanat tarihi araştırmalarında çıkarımın kilit bir işlevi vardır; bir yapıtın sanatçısı, bir imza, o döneme ait yazılı belgeler ya da köken belirleyici başka yollarla kesin biçimde saptanabilirse, benzer ya da yakın özellikteki yapıtlar bunun çevresinde gruplandırılabilir, o sanatçıya ya da döneme bağlanabilir. Modern sanat tarihçilerinin çok eski zamanlardan bu yana üretilmiş sanat yapıtlarını kapsayan bilgi birikimi bu tür yöntemlerle sağlanmıştır.

Yardımcı bilim dalları

Her bilim dalı gibi sanat tarihinin de başlıca yararlandığı bilim dalları vardır. Bu bilim dalları şöyle sıralanabilir:

Arkeoloji,
Sosyoloji,
Antropoloji,
Psikoloji,
Felsefe,
Tarih,
Nümizmatik,
Paleografya,
Epigrafya,
Mitoloji ve Coğrafya.

Ankara Antlaşması (Türkiye ve İngiltere,1926)

Siyaset Bilimi, Tarih, Türkiye Cumhuriyeti Antlaşmaları, Türkiye Tarihi Yorum yok »

Ankara Antlaşması (1926)

Ankara Anlaşması (1926), 5 Haziran 1926 tarihinde, Türkiye ve Irak arasındaki siyasi sınırları belirlemek ve komşuluk münasebetlerini düzenlemek amacıyla İngiltere ve Türkiye tarafından Ankara’da imzalanan anlaşma.

Anlaşmanın imzalandığı dönemde siyasi durum

Lozan Antlaşması’ndan sonra Türkiye’nin uğraştığı sorunlardan biri de Irak sınırı ve Musul sorunudur. İngiltere ile Türkiye arasında barışı tehlikeye sokan Musul sorunu zorlukla çözümlenebildi. Musul, Mondros Mütarekesi’nın imzalandığı sırada Osmanlı Devleti’ne bağlıydı. Yüzyıllarca Türk egemenliğinde kalan Musul Vilayeti’nin Misak-ı Millî sınırları içindeki toprak parçalarından biri olarak ilan edilmiştir.

İngiltere, Mondros Mütarekesi’nin 7. maddesine dayanarak, antlaşmanın imzalanmasından birkaç gün sonra Musul’u işgal etti. Millî Mücadele’nin zor koşulları içinde TBMM Hükümeti bu bölgeyle ilgilenemedi.

Türkiye, Lozan Konferansı’nda Musul ve Kerkük’ün Misak-ı Millî sınırları içerisinde yer aldığını söyleyerek İngiltere’den Musul’un kendisine bırakılmasını istedi. Fakat İngiltere, bu bölgenin geleceğinin Milletler Cemiyeti’nin kararına bırakılmasını savundu.

Musul sorununun çözümlenmesi için İngilizler ile ilk kez 1924 yılında İstanbul’da Haliç Konferansı’nda görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde İngilizler’in Musul Vilayeti’nin yanı sıra Hakkari’yi de talep etmelerinden ötürü anlaşmaya varılamadı. Haliç Konferansı’nın başarısızlıkla sona ermesinden sonra İngilizler isteklerini zorla kabul ettirmek için bazı olayları bahane ederek Türk hükümetine bir ültimatom verdiler. Ültimatomda, istekleri kabul edilmeyecek olursa askeri girişimlerde bulunacaklarını açıklıyorlardı. Türk hükümeti bu ültimatoma verdiği karşılıkta, sınırlarını ve bağımsızlığını korumak için her türlü önlemi alacağını bildirdi. Bu kesin karar karşısında, İngiltere hükümeti herhangi bir harekette bulunmaya cesaret edemedi. Öte yandan Şeyh Said İsyanı nedeniyle gerekli askeri harekât da yapılamadı.

1926 yılında Musul Sorunu Milletler Cemiyeti’ne götürüldü. Sorun burada da çözümlenemeyince Yüksek Adalet Divanı’na verildi. Burada da olumlu bir sonuç alınamadı. Nihayet, İngilizlerle Ankara’da bu konu üzerinde yapılan görüşmeler bir anlaşma ile sona erdi.

Sonuç olarak 5 Haziran 1926 tarihinde Ankara’da antlaşma imzalandı. 7 Haziran 1926 tarihinde TBMM’de onaylanarak kabul edildi.

Antlaşmanın maddeleri

Birinci Fasıl: Türkiye ile Irak Arasındaki Hudut

Madde 1: Türkiye ile Irak arasındaki hudut Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırıldığı şekilde (Brüksel Sınır Çizgisi) kesinleşmiştir.
Madde 2: Son fıkrası saklı kalmak üzere 1. maddede tesbit edilmiş hudut bu antlaşmaya bağlı 1/250.000 ölçekli harita üzerinde gösterilmiştir. Metin ile harita arasında aykırılık vukuunda metin geçerli olacaktır.

Madde 3: 1. maddede tasrih edilen hudut hattını arazi üzerinde belirlemek üzere bir “Hudut Komisyonu” kurulacak, bu komisyon Türkiye Hükûmetince tayin olunacak iki yetkili ve İngiltere ile Irak hükümetleri tarafından beraberce tayin edilecek iki temsilci ile uygun gördüğü takdirde İsviçre Cumhurbaşkanınca İsviçre vatandaşları arasından seçilecek bir başkandan oluşacaktır. Komisyon en kısa sürede ve en geç bu antlaşmanın yürürlüğe konulmasından başlayarak altı ay içinde toplanacak ve çoğunluğun alacağı karara bütün tarafların uyması mecburî olacaktır.

Tahdid-i Hudut Komisyonu her durumda bu antlaşmadaki tarifleri pek yakından takibe gayret edecek, komisyonun masrafları Türkiye ile Irak arasında eşit olarak taksim olunacaktır. İlgili devletler komisyonun vazifesini yapabilmesi için gerekli yerleşme, işçi, malzeme ile ilgili bütün mevzularda gerek doğrudan doğruya gerekse mahallî makamlar eliyle yardım etmeyi taahhüt ederler.

Söz konusu devletler bundan başka komisyonca konulacak nirengi noktalarına, hudut işaretlerine kazık ve alâmetlere riayet etmeyi taahhüt ederler.

Hudut işaretleri birinden diğeri görülebilecek surette yerleştirilecek ve üzerlerine numara konulacaktır. Bunların mevkileri ile numaraları bir harita üzerinde gösterilecektir.

Hudut belirleme kesin zabıtnamesi.; ve buna ekli harita ve vesikalar üç nüsha olarak tanzim edilecek ve bunlardan ikisi hemhudut devletlerin hükümetlerine ve üçüncüsü, aslına uygun tastiklenmiş suretleri Lozan Antlaşması’na imza koyan devletlere tebliğ edilmek üzere, Fransa Hükümeti’ne verilecektir.

Madde 4: 1. madde mucibince Irak’a terkedilen arazideki ahâlînin tabiiyyeti Lozan Antlaşması’nın 30-36. maddelerine dayanılarak halledilecektir.

Taraflar Lozan Antlaşması’nın 31, 32 ve 34. maddelerinde kayıtlı, seçme hakkının bu antlaşmanın yürürlüğe konulduğu tarihten başlayarak on iki ay müddetle geçerli olabileceğini kararlaştırmışlardır.

Bununla beraber Türkiye, ahâlîden seçme haklarını Türkiye uyruğu için kullananların işbu haklarını tanımak hususunda hareket serbestisini muhafaza eder.

Madde 5: Taraflardan her biri 1. maddede belirlenen sınır hattının kesin ve bozulmaz olduğunu kabul ederek bunu değiştirmeye matuf her türlü teşebbüsten sakınmayı taahhüd eder.

İkinci Fasıl: Türkiye ile Irak Arasındaki İyi Komşuluk Münasebetleri

Madde 6: Taraflar bir veya birkaç silahlı kişinin sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak maksadıyla girişecekleri hazırlıklara, sahip oldukları bütün vasıtalarla karşı koymayı ve bunların sınırdan geçmelerine mani olmayı karşılıklı olarak taahhüd ederler.

Madde 7: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar sınır mıntıkasında yağmacılık veya eşkiyalık yapmak için bir veya birkaç silahlı kişinin hazırlıklarda bulunduklarını haber aldıklarında ihmal etmeden birbirlerini haberdar edeceklerdir.

Madde 8: 11. maddede zikredilen yetkili memurlar, bulundukları yerlerde yapılmış olabilecek bütün yağmacılık ve haydutluk fiillerinden karşılıklı olarak birbirlerine haber vereceklerdir.

Haberdar edilecek memurlar ellerindeki bütün vasıtalarla söz konusu fiillerin fâillerinin sınırdan geçmelerine mani olmaya gayret edeceklerdir.

Madde 9: Silahlı bir veya birkaç kişi sınır mıntıkasında bir cinayet veya cürüm işledikten sonra diğer sınır mıntıkasına ilticâ ederse oranın, bu kişileri silahları ve yağma ettikleri eşya ile birlikte, uyruğu bulunduğu tarafa teslim etmesi mecburîdir.

Madde 10: Antlaşmanın işbu faslının tatbik mıntıkası Türkiye’yi Irak’dan ayıran bütün sınır ile bu sınırın iki yanında 75 km. derinliğinde bulunan mıntıkadır.

Madde 11: Antlaşmanın işbu faslını tatbik etmekle görevli yetkili memurlar şunlardır: Umumî işbirliğini tanzim ve alınacak tedbirlerin mesuliyeti kendilerinde olmak üzere; Türkiye tarafından askerî sınır kumandanı, Irak tarafından Musul ve Erbil mutasarrıfları; mahallî bilgilerin ve acil tebligatın teatisi için Türkiye tarafından vâlilerin uygun görmesi ile tayin edilecek memurlar; Irak tarafından Zaho, İmâdiye, Zibar ve Revanduz kaymakamlarıdır.

Türkiye ve Irak hükümetleri gerek on üçüncü maddede zikrolunan Dâimi Hudut Komisyonu marifetiyle ve gerek siyasî yolla birbirini haberdar ederek, idarî sebeplerden dolayı yetkili memurların listesini değiştirebileceklerdir.

Madde 12: Türkiye ile Irak memurları diğer taraf uyruğundan olup, kendi toprakları üzerinde bulunan aşiret beyleri, şeyh veya öteki azaları ile resmî veya siyasî mahiyete sahip her türlü haberleşmeden kaçınacaklardır. Taraflar sınır mıntıkasında diğer devlet aleyhine yönelmiş hiçbir propaganda teşkilâtına ve topluluğuna izin vermeyeceklerdir.

Madde 13: Antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasını kolaylaştırmak ve genellikle sınır üzerinde iyi komşuluk münasebetlerini sürdürmek üzere zaman zaman Türkiye ve Irak hükümetleri tarafından karşılıklı olarak tayin edilecek, eşit sayıda memurlardan mürekkeb bir “Dâimî Hudûd Komisyonu” kurulacak ve en az altı ayda bir kere ve durum gerektirdiği takdirde daha sık olarak toplanacaktır. Sıra ile Türkiye ve Irak’da toplanacak olan bu komisyon, antlaşmanın bu faslının hükümlerinin icrasına müteallik işleri ve ilgili sınır mıntıka memurları arasında anlaşmazlığa sebebiyet veren, diğer her türlü sınır meselelerini dostça çözmek vazifesiyle mükellef olacaktır. Komisyon bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takib eden iki ay zarfında ilk olarak Zaho’da toplanacaktır.

Üçüncü Fasıl: Genel Hükümler

Madde 14: Her iki ülke arasında ortak çıkarlar sahasını genişletmek maksadıyla, Irak Hükûmeti bu antlaşmanın yürürlüğe konulması gününden itibaren 25 sene müddetle, 14 Mart 1925 tarihli İmtiyaz Mukavelenamesi’nin 30. maddesi mucebince “Turkish Petroleum Kumpanyası”ndan, petrol ihraç edebilecek olan şirketlerden veya şahıslardan, teşkil edilecek olan muavin şirketlerden sağlanan gelirlerin %10’unu Türkiye Hükümeti’ne ödeyecektir.

Madde 15: Türkiye ve Irak, dost devletler arasında geçerli bir “suçluların iadesi” antlaşması yapmak üzere açık müzakerelere girişmeğe karar vermişlerdir.

Madde 16: Irak Hükümeti kendi ülkesinde ikamet eden şahısları bu antlaşmanın imzasına kadar Türkiye lehindeki düşünce ve siyasî hareketlerinden dolayı tedirgin etmemeği ve onlara en geniş manada bir genel af tanımayı taahhüd eder.

Bu konuda verilmiş mahkeme kararlarının hepsi geçersiz kabul edilecek ve sürdürülmekde olan bütün kovuşturmalar durdurulacaktır.

Madde 17: Bu antlaşma tasdiknamelerin teatisinden itibaren yürürlüğe girecektir. Antlaşmanın ikinci faslı antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sene müddetle yürürlükte kalacaktır.

Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki sene sonunda taraflardan her biri söz konusu faslı kendi açısından feshetmek hakkına sahip olacaktır. Keyfiyet, feshin bildirildiği tarihten itibaren bir sene sonra geçerli olacaktır.

Madde 18: Bu antlaşma taraflarca tasdik edilecek ve tasdiknameler süratle Ankara’da teati edilecektir. Antlaşmanın tasdiklenmiş suretleri Lozan Antlaşması’nı imza eden devletlere gönderilecektir.

Ek: Bu fasıl Türkiye ile Irak arasında sınır hattının Cemiyet-i Akvam’ın 29 Ekim 1924 tarihli toplantısında kararlaştırılmış güzergâha göre tespit olunan kesin şeklini açıklamaktadır.

Powered by Umut Öcalan © 2017